Letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite

V dňoch 10. – 12. 7. 2019 sme urobili letný tábor „Mladých rybárov“ v spolupráci s MO SRZ Svit a CVČ vo Svite. Tábor bol zameraný na zhodnotenie činnosti a nadobudnutých vedomostí a zručností počas zimných mesiacov. Vedomosti z poznávania rýb, lovných mier a zákona o rybárstve boli preverené pred vydávaním rybárskych dokladov. Pri výkone rybárskeho práva sme boli zameraní na lov rýb na mušky, prívlač, plávanú a položenú a zaobchádzanie s ulovenými rybami. V úlovkoch počas tábora boli chytené plotice, pleskáče, karasy, kapre a úlovky jesetera sibírskeho 94 cm, jesetera ruského 55 cm. V súťaži sa chytilo 29 rýb a celkom počas tábora 58 kusov rýb.

V súťaži najlepší bol :

  • Jarko Kaprál so 202 bodmi
  • Matúš Starigazda so 161 bodmi
  • Martin Roth so 147 bodmi


Partneri