Poďakovanie celému SRZ od svojho člena

Dostali sme list, ktorý nás veľmi potešil.

Veľmi pekne ďakujeme.

Prílohy:

Znenie listu