Medzinárodná konferencia, 18. – 19. máj 2023, Banská Bystrica/Zvolen

Medzinárodná konferencia

MANAŽMENT RIZÍK; ZMENA KLÍMY A VODNÉ TOKY

18. – 19. máj 2023

Banská Bystrica/Zvolen

Prílohy:

Pozvánka