Medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláškam k zákonu o rybárstve

Vážení rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že dňa 22. októbra 2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k dvom vyhláškam k zákonu o rybárstve:

  • Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve
  • Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

 Materiály k obom vyhláškam si môžete pozrieť na nižšie uvedených linkoch:

Všetky pripomienky budú spracované Sekretariátom Rady SRZ v 45. týždni, a preto odporúčame, aby v rámci MPK išli zo Sekretariátu Rady SRZ jednotné pripomienky za celé SRZ.

Zároveň Vám dávame na vedomie, že medzirezortné pripomienkové konanie bude ukončené dňa 12. novembra 2018.


Kontaktnou osobou za sekretariát SRZ je Ing. Krajč, PhD. email: krajc@ssrzrada.sk