Meranie kvality vody v rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina po dlhoročných opakovaných problémoch spojených s deficitom kyslíka v rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu a častejšie
sa opakujúcich úhynov rýb a vodných živočíchov vplyvom mimoriadneho zhoršenia kvality vody (MZV) zabezpečil špičkové prenosné prístroje na analýzu vody značky HACH…

Celé znenie príspevku si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Prílohy:

Fyzikálno-chemický rozbor vody