Mimoriadna situácia a výlov rýb na derivačnom kanáli Váhu

Na derivačnom kanáli Váhu, revír č. 3-0660-2-1, vznikla v úseku medzi energetickými stupňami Krpeľany a Sučany mimoriadna situácia spôsobená priesakom hrádze.

Z uvedeného dôvodu začal SVP š.p. s jeho odvodnením. Ryby boli postupne prepúšťané spolu s vodou do kanála pod energetický stupeň Sučany.

Dňa 01.07.02017 bol v dnovej ryhe nad potokom Studenec  a v úseku nad priesakom medzi obcami Sučany a Turany vykonaný odlov rýb. Odlov sa uskutočnil pod vedením hospodára MsO SRZ Martin p. Rudolfa Martiniaka a za odbornej pomoci a spolupráce Ing. Branislava Košťana st. Na uvedených úsekoch bolo rybármi odlovené cca 900 kg rýb. Odlovené boli prevažne podustvy, jalce, plotice a beličky a tiež dve kapitálne šťuky a hlavátka.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu pomoc.

J. Hlavatý