Minister životného prostredia na MVE Šalková

Dňa 27. októbra 2016 sa v Banskej Bystrici, mestská časť – Šalková, priamo pri vybudovanej MVE Šalková, uskutočnilo stretnutie s ministrom životného prostredia SR Ing. Lászlóm Sólymosom. Stretnutia sa zúčastnili primátor Banskej Bystrice p. Ján Nosko, poslanci mestského zastupiteľstva a širšia verejnosť, najmä obyvatelia mestskej časti, SRZ a občianska iniciatíva.

Hlavnou témou bola najmä problematika zámerov o vybudovanie ďalších MVE (Iliáš, Vlkanová) v tomto území, negatívne vplyvy vybudovanej MVE na obyvateľstvo a rybárstvo v dotknutej mestskej časti, a tiež celková koncepcia výstavby MVE na Slovensku.

Za SRZ sa stretnutia zúčastnili zamestnanci Sekretariátu Rady SRZ z Odboru tečúcich vôd a zástupcovia SRZ – Mestskej organizácie Banská Bystrica.


14-minister-zivotneho-prostredia-sr-ing-laszlo-solymos-pred-objektivmi-kamier

Minister Životného prostredia SR – Ing. László Sólymos pred objektívmi kamier

15-ucastnici-akcie-s-priznacnym-nazvom-za-zive-rieky

Účastníci akcie s príznačným názvom – Za živé rieky

16-mala-vodna-elektraren-salkova

Malá vodná elektráreň – Šalková