Na rieke Turiec sa začalo s výstavbou rybovodu

Už približne mesiac sa na spodnej hati na rieke Turiec usilovne pracuje. V utorok 18.9.2018 sa uskutočnil prvý kontrolný deň pri výstavbe rybovodu v meste Martin pri teplárni. Z prostriedkov EÚ tu bude vybudovaný náhradný obtokový rybovod, ktorý je určený na prekonanie prvej migračnej bariéry na rieke Turiec od jej zaústenia do Váhu. Približne 15 ľudí, každý deň vytvorí do konca tohto roka (2018) dlhoočakávaný rybovod, nakoľko doposiaľ existujúci rybovod nespĺňal v dnešnej dobe požadované parametre na migráciu rýb. Upozorňujeme loviacich rybárov, že stavba rybovodu je označeným staveniskom a lov rýb je tu preto obmedzený.

Veríme, že vybudovaný rybovod bude už na jar 2019 plne funkčný a umožní migráciu hlavátkam, podustvám a ostatným reofilným druhom tejto prekrásnej rieky. Zároveň sa pripravuje projekt na spriechodnenie ďalšej bariéry, ktorá sa nachádza cca 1 km nad prvou bariérou.