Na Zakarpatí – spolupráca s kompetentnými na Ukrajine

Aktivizácia Slovenského rybárskeho zväzu u našich východných susedov prináša  prvé ovocie a pozitívny posun v spolupráci s kompetentnými na Ukrajine.

Na stretnutí v okrese Veľké Berezné odzneli informácie o zarybňovaní aj z ukrajinskej strany a o ochrannej činnosti pracovníkov Užanského národného parku na riečke Ulička pritekajúcej na Ukrajinu zo Slovenska.

Pre rok 2018 sa dohodla ďalšia spolupráca súvisiaca s monitoringom rieky Uh, do ktorej sa vlievajú niektoré naše rybárske revíry.

Viac o tomto stretnutí v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.

 

Foto: Pravostranný prítok Uhu potok Stryčavka