Najstarší aktívny člen SRZ – vyhodnotenie výzvy

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v dňoch 2.-28.2. 2021 prebiehala výzva na zaslanie informácie o najstaršom aktívnom členovi Vašich MO, MsO SRZ. Boli sme milo prekvapení vekom Vašich aktívnych členov, najstarší z nich prekonali prah 90 rokov (ročníky narodenia 1929, 1928, 1927). Na základe prijatých informácií bola výzva vyhodnotená a tajomník SRZ, Ing. Ján Kohút, venuje pri príležitosti 95. výročia SRZ zvláštne povolenie na rybolov z osobného reprezentačného fondu tajomníka SRZ pánovi Emilovi Chrupkovi (1927), členovi SRZ MsO Záhorie.

Všetkým, ktorí sa do tejto výzvy zapojili ďakujeme.