Najvyššia návštevnosť internetových stránok na Slovensku v kategórii ŠPORT podľa TOPlist.sk

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša internetová stránka dosiahla podľa údajov TOPlist.SK najvyššiu návštevnosť internetových stránok na Slovensku v kategórii ŠPORT https://www.toplist.sk/sport/#1271456 .

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí našu aktualizovanú stránku navštevujú a využívajú ju ako zdroj informácií o rybárstve ako takom.

Kancelária tajomníka SRZ

SRZ Rada – Žilina