Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2015 prijala uznesenie č. 15/2015, ktorým schválila zloženie dočasnej Legislatívnej komisie Rady SRZ takto:

stáli členovia: Orovčík Ivan, PaedDr. Čerešňák Vladimír, Ing. Mihalda Marián, Farský Eugen, Kopčo Štefan, Estergájoš Ivan, Pavelka Roman, JUDr. Borlok Igor

tajomník komisie: Mgr.Waczlavová Zuzana.

Legislatívna komisia Rady SRZ aj za účasti Ing. Dobiaša, vedúceho oddelenia štátnej správy rybárstva vypracovala nový návrh zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

Tieto návrhy si môžete pozrieť v nižšie uvedených prílohách:


  Návrh novely zákona o rybárstve

  Návrh novely vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve