Návšteva zástupcov SRZ na ČRS v Prahe

V dňoch 10. – 11. 1. 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu a Českého rybárskeho zväzu na Sekretariáte Republikovej rady ČRS v Prahe. Hlavným bodom rokovania bolo predovšetkým vzájomné predstavenie fungovania oboch zväzov a výmena informácií a skúseností. Za SRZ sa zúčastnili – prezident SRZ Ivan Orovčík, tajomník SRZ Ing. Bohuš Cintula, ktorí boli v októbri 2022 novozvolení do vedenia SRZ, zamestnanci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov Marek Horčička, Ing. Martin Farský, Ing. Dušan Hajňuk a vedúci odboru výroby násad Ing. Ján Gulas.

V rámci popoludňajšieho zasadnutia predseda ČRS Dr. Karel Mach a konateľ ČRS Dr. Roman Heimlich bližšie predstavili Český rybársky zväz, jeho štruktúru, fungovanie a hospodárenie na rybárskych revíroch.

Ďalším kľúčovým bodom bola prezentácia projektového manažéra RIS Bc. Tomáša Kočicu, ktorá bola zameraná na nový Rybársky informačný systém, predstavenie celého projektu vrátane rozsahu konkrétnych funkcií.

Ďalšími bodmi rokovania boli témy ako spolupráca na medzinárodnej úrovni, najmä EAF (Európske rybárske fórum), rybožraví predátori u nás a v Čechách, vývoj členskej základne v súvislosti s prebehnutou pandémiou ochorenia Covid-19 a tiež situácia ohľadom chúlostivých druhov rýb (predovšetkým lipeň tymiánový a pstruh potočný) v rybárskych revíroch. Principiálne je fungovanie oboch zväzov veľmi podobné, ale nájdu sa aj zásadné odlišnosti.

V diskusii došlo k cennej výmene informácií a skúseností predovšetkým v oblasti hospodárenia na rybárskych revíroch i ďalších zväzových agend.

Ďakujeme Českému rybárskemu zväzu za prijatie a za podnetné a prínosné rokovanie. Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.