Nemožnosť rozšírenia detských povolení na rybolov počas letných prázdnin

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v súvislosti s novou legislatívou a zatiaľ nezrušenou smernicou „O platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ z roku 2018 si vás dovoľujeme informovať, že pre tento tento rok rozšírenie platností detských povolení na rybolov nie je možné, nakoľko je to v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

 (V predchádzajúcom období platilo, že rozsah platnosti detských povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu zväzového kaprového povolenia, ktorého držiteľom je dospelá osoba – sprievodca, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza.) (Rozsah platnosti detských miestnych alebo zväzových povolení na kaprové vody sa počas školských prázdnin júl – august môže bezplatne rozšíriť na všetky kaprové revíry pridelené do obhospodarovania ZO SRZ v rozsahu miestneho kaprového povolenia, ktorého držiteľom je dospelá osoba – sprievodca, ktorý pri love rýb dieťa sprevádza, len ak je to výslovne uvedené v „Rybárskom poriadku“ príslušnej ZO SRZ.)

 Užívateľ je totiž povinný určiť rozsah povolenia na rybolov a nie je možné jeho rozšírenie vnútorným predpisom SRZ. Ak je to totiž pri miestnom povolení pečiatka danej organizácie, môže povolenie platiť len na tieto miestne vody tejto organizácie a nemožno si len tak na základe nejakého oznamu povedať, že môže dieťa loviť aj inde.

I napriek tomu, že vo vnútri SRZ môže byť pochopenie, v prípade kontroly napr. políciou by išlo lov bez príslušného povolenia na rybolov a podozrenie z pytliactva.

 Do vyriešenia tejto situácie je možné si zakúpiť ročné zväzové kaprové povolenie na rybolov pre deti od 6 do 14 rokov v hodnote 10 Eur v ktorejkoľvek OZ SRZ alebo priamo na zväze v Žiline. Rovnako sa dajú zakúpiť miestne hosťovacie povolenia denné (2 Eurá) a týždenné (5 Eur). Na revíry Rady SRZ existuje iba denné hosťovacie povolenie (4 Eurá) a pre deti do 6 rokov existuje iba bezplatné miestne povolenie.