Neres rýb na VN Žilina

Pre podporu prirodzeného neresu rýb na VN Žilina, ktorá už po niekoľkých rokoch po spustení do prevádzky bola značne zanesená bahnom, som od roku 2007 začal s intenzívnym hospodárením formou výroby umelých neresových hniezd. Na týchto hniezdach, ktoré osádzam vždy v jarných mesiacoch v počtoch od 80 do 150 ks, sa pravidelne neresili ostrieže, zubáče, následne plotice, býčky, pleskáče a posledný neres v mesiaci júl mal sumec. Táto práca rybárskeho hospodára postupne zvyšovala ročné úlovky hlavne zubáčov a to z cca 200 ks o hmotnosti 400 kg v roku 2007, až po úlovky v roku 2018 a to 845 ks o hmotnosti 1.670 kg a vo finančnej hodnote 21 711 €, čo je niekoľkonásobné. 

V roku 2019 som pokračoval v tejto práci rybárskeho hospodára. Pre označenie plochy na VN Žilina v časti Pod Hyzou, ktorá som je osvedčená už 12 rokov na osadenie hniezd, som vyrobil 10 kusov výstražných kužeľov a tieto som osadil na vodnú hladinu. Tým som vytýčil hranice vodnej plochy v dĺžke cca 1300 m pre zákaz plavby motorových člnov, aby nepoškodzovali hniezda a nerušili neres rýb.

Od začiatku mesiaca marec som začal s výrobou prvých hniezd, ktoré boli určené hlavne pre neres ostriežov. Pokračoval som s výrobou aj v mesiaci apríl. V tejto lokalite bolo vyrobených a osadených 135 ks hniezd. Pre výrobu hniezd som použil viacero osvedčených materiálov a to hlavne smrekovú čečinu, časti plastových vianočných stromčekov a odpad z výroby plastových metiel. Na VN Žilina sa hniezda vyrobené z kokosového vlákna neosvedčili, nakoľko VN Žilina sa chová ako veľká rieka. Z dôvodu znečistenia hniezd riasou a bahnom bolo nutné ich pravidelne preplachovať až do momentu, kedy nastal prvý neres. V lokalite Strečno Pod Družstvom po vzájomnej konzultácií a poskytnutí odbornej pomoci osadil p. T. Huraj 13 hniezd vyrobených zo smrekovej s čečiny.

Celkom bolo k 1.5. na VN ŽA osadených 148 hniezd.

Neres ostriežov a zubáčov začal v druhej polovici mesiaca apríl, keď teplota vody dosiahla 8,5 º C.