Notárska zápisnica z Mimoriadneho snemu SRZ

Dňa 04. októbra 2016 bola na našej webovej stránke, pre všetky ZO SRZ a rybárov, uverejnená stručná informácia zo zasadnutia Mimoriadneho snemu SRZ, ktorý sa konal dňa 01. októbra 2016 v hoteli Slovakia v Žiline, ktorú si môžete prečítať TU.

Dňa 24.10.2016 bola napísaná notárska zápisnica z tohto Mimoriadneho snemu SRZ za prítomnosti overovateľov, Tibora Petruša a Ing. Mariána Mihaldu.

Notársku zápisnicu si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze:

Notárska zápisnica z Mimoriadneho snemu SRZ

Poznámka:
Notárska zápisnica bola nahradená notárskou zápisnicou, v ktorej sa „začiernili“ osobné údaje overovateľov zápisnice, ktoré sa nedopatrením nachádzali v pôvodnej verzii.
Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme!