Notárska zápisnica a Uznesenie z XII. Snemu SRZ

Dňa 07. decembra 2018 bola na našej webovej stránke, pre všetky organizácie SRZ a rybárov, uverejnená stručná správa a výsledky volieb zo zasadnutia XII. Snemu SRZ, ktorý sa konal v dňoch 23. – 25. novembra 2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Správu a výsledky volieb si môžete prečítať TU.

Dňa 10. decembra 2018 bola napísaná notárska zápisnica z tohto XII. Snemu SRZ za prítomnosti zvoleného predsedajúceho XII. Snemu SRZ, RSDr. Rudolfa Boroša, a overovateľov tejto zápisnice, Ing. Juraja Staška a Ing. Jozefa Lauša.

Notársku zápisnicu a Uznesenie si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze:

  Notárska zápisnica z XII. Snemu SRZ

  Uznesenie XII. Snemu SRZ