Nový zákon a vyhláška v súvislosti s prácou s deťmi a mládežou

Nová legislatíva prináša niekoľko noviniek, ktoré väčšina ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou vníma celkom pozitívne. Z hľadiska zákona sa legislatívne novinky premietajú do praktického rybolovu rovnakým spôsobom u dospelých rybárov ako pri deťoch a mládeži. Nový vykonávací predpis zverejnený 22. decembra 2018 však prináša skutočne zásadné zmeny z pohľadu práce s deťmi a mládežou.

Celkovo je vyhláška zameraná na väčšiu ochranu rýb, čo sa premieta aj v pravidlách privlastňovania rýb. Podľa § 14 ods. 13 si loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže ponechať iba jeden kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Skutočne zásadné zmeny sa ale uskutočnili v spôsobe rybolovu pri deťoch od 3 do 6 rokov a v povinnosti sprevádzať deti počas rybolovu.

Donedávna platná vyhláška umožňovala deťom do 6 rokov výlučne lov s rybárskym prútom bez navijaku (lov na bič). V určitej skupine vedúcich krúžkov a bežných rybárov ešte stále prevláda názor, že každý rybár, najmä deti do 6 rokov, by mali svoje rybárske začiatky absolvovať prostredníctvom lovu na bič. Má to svoju logiku, pretože takýto spôsob lovu rýb nevyžaduje obsluhu navijaku (manipulácia s cievkou pri nahadzovaní, práca s brzdou, a pod.), zároveň umožňuje vznik prvých návykov zaobchádzania s udicou a je aj finančne prístupnejší ako iné náčinie vhodné pre deti. Ďalším plusom starého znenia bolo, že nemohlo dochádzať k zneužívaniu zo strany dospelých rybárov. Nezriedka sa stávalo, že dospelý rybár (medzi rybármi nazývaný „mäsiar“) kúpil vlastnému dieťaťu (nad 6 rokov) povolenie na rybolov iba preto, aby mohol nahodiť tretiu udicu, napr. pri love kapra. Povolenie pre deti do 6 rokov je zadarmo, a pri snahe o presadenie takejto zmeny zaznievali námietky predovšetkým z radov členov rybárskej stráže. Existuje však aj iný pohľad na vec. Pohľad ľudí, ktorí počas práce s deťmi v rybárskom zväze neustále narážali na neopodstatnené zábrany a obmedzenia, na ktoré doplácajú v konečnom dôsledku deti. Sú to deti slušných a poctivých ľudí, ktorí nechcú podvádzať a zneužívať naše revíry na vlastné obohatenie. Mnohí fanúšikovia rybolovnej disciplíny „ultralight“ prívlač v minulosti považovali za diskriminačné, že nemôžu svoje malé deti smerovať k ich obľúbenému športu. Dnešná úroveň technológie výroby rybárskeho náčinia a celkovo vývoj spôsobov rybolovu umožňuje, aby deti už vo veľmi útlom veku dokázali zvládnuť lov s rybárskym prútom s navijakom. Z hľadiska fyziológie malých detí je určite vhodnejšie kúpiť 4-ročnému dieťaťu niekoľkogramovú krátku udičku s ľahkým navijakom, ako ho trápiť s trojmetrovým bičom. Ovládanie navijaku je v mnohých prípadoch otázka jedného popoludnia.

Podobné emócie vyvolal aj pôvodný návrh novovznikajúceho odboru práce s deťmi a mládežou, aby podľa vzoru v Českej republike nemuseli deti sprevádzať dospelí rybári, pričom by mali rovnaké práva aj povinnosti. Na takúto veľkú zmenu Slovenský rybársky zväz ešte nebol pripravený. Za významný krok vpred však považujeme, že dospelý sprievodca už nemusí byť rybár. Stačí, ak si zakúpi ročný rybársky lístok a môže na základe toho sprevádzať dieťa do 15 rokov.

Významný argument proti zmene v tejto oblasti zaznel opäť z radov rybárskej stráže, ktorý vychádzal z praktických skúseností svojich členov. Naša rybárska stráž sa dennodenne stretáva s vynaliezavosťou určitej skupiny ľudí, ktorí hľadajú cesty ako obísť pravidlá alebo ich zneužiť. Preto je pochopiteľné, že tu bola snaha o čo najväčšiu elimináciu takéhoto správania. Doposiaľ musela byť sprevádzajúcou osobou plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia. Bol tu určitý predpoklad, že táto plnoletá osoba je členom SRZ a môže byť na základe platného disciplinárneho poriadku §6 ods. 4 disciplinárne stíhaná za previnenie dieťaťa. Deti nebolo možné disciplinárne stíhať rovnako ako sprievodcu, ktorý nebol členom.

Pôvodné znenie malo tiež svoje medzery. Ak bola sprevádzajúca osoba nečlen, ktorý má povolenie na rybolov, spĺňala zákonné podmienky sprievodcu mladého rybára, pričom bola z pohľadu disciplinárneho poriadku pri porušení pravidiel dieťaťom nestíhateľná. Rovnaká situácia (z hľadiska disciplinárnej komisie) nastala, ak dieťa porušilo pravidlá a nemalo žiadneho sprievodcu alebo malo počas rybolovu sprievodcu nerybára.

Skutočne významným problémom z pohľadu vedúcich krúžkov bol stav, pri ktorom deti nerybárov nemohli loviť ryby v čase, keď to bolo pre nich najviac atraktívne. Detské rybárske krúžky každoročne končia svoju činnosť na konci mája a opätovne začínajú v októbri. Štyri mesiace v roku, do ktorých spadajú letné prázdniny, boli pre takéto deti obdobím, keď nemali vo svojom okolí nikoho, kto by ich mohol z hľadiska platnej legislatívy sprevádzať pri rybolove. Rodič alebo starý rodič často nebol ochotný zaplatiť príspevok nového člena a povolenie na rybolov iba kvôli tomu, aby mohol byť sprievodcom dieťaťa. Takéto deti nám z rybárskych krúžkov po krátkom čase veľmi často odchádzali.

Vďaka novému zneniu vyhlášky sa Slovenský rybársky zväz otvára deťom, ktoré nemajú rodičov rybárov. Otvára sa pre slušných ľudí, ktorí vo svojich deťoch pestujú lásku k prírode a rybárstvu. Súčasná podoba legislatívy je z hľadiska našej budúcnosti krokom vpred a je výzvou pre SRZ ako sa s ňou vysporiadať bez toho, aby sa v rybolove obmedzovali deti nerybárov, a zároveň aby sa eliminovalo zneužívanie systému zo strany dospelých rybárov.

 

Petrov zdar

 

Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ Rada Žilina