Obmedzenie lovu 1.6. – 8 .6. 2024 na Zemplínskej Šírave

Vážení rybári, vážení členovia SRZ,

v dňoch 1.6. – 8 .6. 2024 sa na Zemplínskej Šírave uskutoční 1. ročník medzinárodných športových rybárskych pretekov družstiev v love kaprov „Big 6  Challenge Zemplínska Šírava“. Pretekov sa zúčastní 31 družstiev z Maďarska, Čiech, Poľska a Slovenska . Nakoľko sa všetky  sektory nachádzajú na brehoch okolo celej Zemplínskej Šíravy , mimo rezervácie (chránenej rybej oblasti), dovoľujeme si upozorniť rybársku verejnosť, že počas konania pretekov je zakázaný lov rýb na pretekárskej trati (viď mapka pretekov) pre nesúťažiacich.

Pre nesúťažiacich je lov rýb možný z brehu  v úsekoch Medvedia hora prístavisko, Penzión Anima, Vojenská zotavovňa, Hotel Eurobus, prístavisko Hôrka ľavá strana  a  nápustný kanál po oboch stranách (viď mapku pretekov) a z lode mimo vyznačených sektorov. Prosíme rybársku verejnosť, aby z dôvodu konania pretekov obmedzili  lov rýb na vodnej ploche z člna vo vzdialenosti 0- 600 metrov od brehu , lov rýb za pomoci vábničky na sumca a taktiež zavážanie a zanášanie nástrah.

Športové rybárske preteky Big 6  Challenge Zemplínska Šírava sú schválené Radou SRZ – užívateľom rybárskeho revíru. Užívateľ rybárskeho revíru môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo zakázať § 20 bod 3 Zákon o rybárstve  216/2018 Z.z.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Alexovič Peter
Ichtyológ SRZ