Obmedzenie lovu a plašenia kormorána veľkého počas zimného sčítania vodného vtáctva

V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude v dňoch od 12.1.2023 do 15.1.2023 zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky ( č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – rozkl.)