Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava, 23. 6. – 25. 6. 2023

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,
dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov 2. liga LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Turčianske Teplice.

Termín tréningu : 23.6. 2023 v čase: (07:00 – 18:00 hod)
Termín konania: 24.6.-25.6. 2023 v čase : (5:00 – 18:00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami – od hate VS Drahovce po začiatok DRK Jaroslava Helera, k.ú Ratnovce.
Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

S pozdravom,
Ing. Milan Poláček ,Branislav Zelo
Hospodár SRZ a RS pre VN Sĺňava