Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová počas konania pretekov Kráľová Carp cup v dňoch od 22. do 28.10.2023 vo vyznačenom úseku ako pretekárska trať. Preteky budú trvať nepretržite počas 24h denne.

Na základe PLAVEBNÉHO OPATRENIA č. 150/2023 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh – vodná nádrž Kráľová oznamujeme, že vodcovia plavidiel, ktoré sa nezúčastňujú podujatia Kráľová Carp Cup, sú povinní zdržiavať sa mimo sektorov tohto podujatia a nebudú narušovať jeho bezpečný priebeh. Ustanovenia Zákona a ostatných platných predpisov týmto nie sú dotknuté.

Jednotlivé sektory lovu rýb sú znázornené na obrázku v prílohe.

Výbor SRZ MsO Sereď

Prílohy:

Príloha