Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Liptovská Mara (25.8.–27.8.2023)

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,
dovoľujeme si Vás informovať o presunutí športových rybárskych pretekov (LRU–K – na položenú), plánovaných na rybárskom revíri č. 3-0830-1-1 Sokolčianska zátoka za náhradný rybársky revír č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara z dôvodu vysokej vodnej hladiny vody na Sokolčianskej zátoke, a tým spojené obmedzenie lovných miest na rybárskom revíri.

Termín súťaže: 25.8.–27.8.2023

Miesto súťaže: (náhradný) rybársky revír Rady SRZ č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami  – v úseku cca 400 m pri móle Dechtáre

Na základe § 20 ods.3 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku.

Za pochopenie vám vopred ďakujeme.