Obmedzenie výkonu rybárskeho práva – VN Sĺňava

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Rada SRZ Žilina v spolupráci so SRZ MsO Trnava a Slovenským zväzom športového rybolovu.

Termín súťaže: 10.6.-12.6.2022

V čase 10.6. ( 5:00-19:00 hod)
V čase 11.6. ( 5:00-19:00 hod)
V čase 12.6. (5:00-19:00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami – Časový program zákazu lovu rýb počas pretekov bude ľavobežný breh smer Ratnovce od Krajinského mosta po výjazd pri firme Mobilier Design, s.r.o. :

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

Prílohy:

Propozície