Odborná konferencia – Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového

Posledný októbrový deň sa v priestoroch kongresovej sály Žilinského samosprávneho kraja  uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového. Konferenciu  zorganizoval Slovenský rybársky zväz, pričom konferencia bola otvorená a určená tak všetkým, ktorým nie je osud lipňa tymiánového v našich riekach ľahostajný. Na konferencii sa tak stretli zástupcovia ZO SRZ, zástupcovia Českého rybárskeho zväzu, chovatelia rýb zo Slovenska, pracovníci Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, zástupcovia vedeckej obce na Slovensku a z Čiech, a veľa ďalších zaujímavých hostí. Celkovo sa konferencie, ktorá bola organizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej zúčastnilo celkom 104 účastníkov.

Vysoký kredit si konferencia zaslúžila najmä prítomnosťou odborných kapacít, ktoré prispeli k obsahu zvolenej témy konferencie svojimi veľmi zaujímavými prezentáciami. Účastníci konferencie diskutovali k jednotlivým témam, ktoré odzneli v prezentáciách najmä však k negatívnym vplyvom , ktoré spôsobujú úbytok lipňa tymiánového z našich vôd. Na záver sa účastníci konferencie oboznámili z návrhmi záverov konferencie, ktoré spoločne doplnili do nasledovnej podoby TU. Nakoľko autori prezentácie dali súhlas so zverejnením prezentácií (za čo im ďakujeme), máte sa možnosť s týmito príspevkami oboznámiť na tomto odkaze.


[wds id=“10″]

 

Autor: Tibor Benčič, Poľovníctvo rybárstvo