Odborné prezentácie z kurzu rybárskych hospodárov

V dňoch 3. až 5. novembra 2016 sa na pôde SOŠ Ivanka pri Dunaji konala prvá etapa kurzu pre budúcich rybárskych hospodárov.

Jednotlivé prednášky boli sprevádzané rôznymi prezentáciami, ktoré Vám prinášame v tomto článku.

Prezentácie sa týkali najmä morského rybolovu a akvakultúry, invázných a nepôvodných druhov rýb, či rybárskych revírov vo všeobecnosti a iné.