Odborný seminár – „CHOV RÝB NA SLOVENSKU“

ODBORNÝ SEMINÁR

„CHOV RÝB NA SLOVENSKU“

v podmienkach Slovenského rybárskeho zväzu

 

 

TERMÍN SEMINÁRA: 19.9.2018

MIESTO KONANIA: Žilina, v priestoroch zasadacej miestnosti sekretariátu SRZ

Ciele seminára:

Cieľom seminára, je priniesť informácie o reprodukcii rýb, odkrme raných štádií a rybích násad a tiež praktické skúsenosti chovateľov a rybárskych hospodárov v chove lososovitých a nížinných druhov rýb. Téma bola vybratá ako jedna z troch najčastejšie žiadaných v našich dotazníkoch, kde sme sa pýtali, o ktoré odborné témy majú štatutárni zástupcovia a rybárski hospodári záujem v rámci získavania nových poznatkov z oblasti rybárstva na Slovensku. Seminár  je určený hlavne pre rybárskych hospodárov ZO SRZ, prípadne pre štatutárnych zástupcov ZO SRZ. Účasť pre prihlásených zástupcov ZO SRZ je bezplatná. Kapacita účastníkov je limitovaná.

>> CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR <<