Odborný seminár k problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd na Slovensku

SRZ – Rada Vás informuje o pripravovanom odbornom seminári venovanom problematike lipňa tymiánového a lipňových vôd na Slovensku, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2016 o 13,00 hod. na Sekretariáte Rady SRZ v Žiline. Seminár je určený najmä pre rybárskych hospodárov ZO SRZ, ktoré majú rybárske revíry s výskytom lipňa. Hlavným cieľom seminára je opísať súčasný stav lipňa a lipňových vôd (ochrana, chov a lov), prediskutovať základné negatívne vplyvy pôsobiace na jeho výskyt a navrhnúť na nasledujúce obdobie niektoré spoločné postupy v rámci SRZ s cieľom dosiahnuť zlepšenie stavu tohto druhu našej ichtyofauny.