Odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb

V piatok 20.apríla 2018 sa v Bratislave v budove Ministerstva životného prostredia SR uskutočnil odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb, ktorý si pripomíname každoročne 21. apríla. Seminár organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenskou akadémiou vied a BROZkou.

Približne 100 poslucháčov počas celého dňa malo možnosť preniknúť do problematiky tajov rýb a ochrany životného prostredia, s prioritným zameraním na vodné ekosystémy. Odznelo viac ako 20 príspevkov prevažne so Slovenska a Českej republiky. Príspevky sa venovali najmä pripravovaným aktivitám na území SR v oblasti odstraňovania migračných bariér. Zaujímavé príspevky mal Dr. Ladislav Pekarík zo Slovenskej akadémie vied, ktoré  sa týkali všeobecne migrácií rýb. Vo svojom vystúpení sa dotkol aj problematiky jeseterov v rieke Dunaj a to aj na území SR. Poukázal na príliš málo aktivít zameraných na túto tému, pričom je to jedna z úloh vyplývajúcich z Aktualizácie Vodného plánu z roku 2015. Veľmi pekné príspevky mali hostia zo zahraničia. Ing. Veselý prezentoval ako pracovník Povodí Moravy skúsenosti so zlepšovaním stavu migrácií rýb v ČR. Zaujímavý príspevok s názvom „Obnova laterálnej a pozdĺžnej konektivity v povodí Rýna“ od autorky L. Gangi – ICPR, veľmi podrobne informoval o aktivitách na tejto významnej európskej rieke.

Na seminári sa za Slovenský rybársky zväz-Rada zúčastnili Ing. Cintula, Ing. Tibor Krajč, PhD. a oblastný ichtyológ pre Bratislavu a Záhorie Emanuel Seemann, ktorý diskutoval najmä na tému návrhu na spriechodnenie Vodného diela Gabčíkovo. Viac informácií je umiestnených na stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/obnova-mokradi-ryby