Odkiaľ sa vzal boleň?

Prieskum veľkých nádrží pomocou elektrického agregátu niekoľko mesiacov po nerese rýb len málokedy jednoznačne ukáže, ako neres dopadol a aké sú množstva tohoročného plôdika. To sa nám aj potvrdilo. Kým na Zemplínskej šírave sa aspoň preukázal tohtoročný plôdik zubáča veľkoústeho a pekná šťučka, na podstatne hlbšej vodnej nádrží Ružín na toku Hornád bolo preukazovanie úspešnosti tohtoročného neresu odlovom agregátom menej úspešne. V oboch prípadoch však bolo potrebné pre Regionálne veterinárne a potravinové správy v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi odloviť vzorky rýb na vyšetrenie a prieskum bol preto obojstranne prospešný.
Na vyšetrenie pre spišských veterinárov bol z VN Ružín dodaný kapor rybničný, jalec hlavatý, plotica červenooká a boleň dravý, teda zmesná vzorka presahujúca potrebný limit 2,5kg. Prieskumným odlovom sa podarilo odloviť ešte beličku európsku, pleskáča vysokého, ostrieža zelenkavého. Samozrejme množstvo ďalších druhov žijúcich v nádrží skončí na začiatku nového roku v evidencii úlovkov rybárov, ktorí Ružín a ďalšie revíry Rady počas uplynulej sezóny navštívili.
Podobne, ako pred rokmi nastala populačná explózia pleskáča vysokého na Domaši bez pričinenia človeka, tak aj na Ružíne možno pozorovať už dlhšie nárast populácie pleskáča vysokého a na prekvapenie aj boleňa dravého. Tieto dva druhy rýb nikdy neboli v minulosti do nádrže zámerne vysadené a ich úlovky naberajú z roka na rok na početnosti a celkovej hmotnosti. Nám sa dokonca na voľnej vode podarilo odloviť batériovým agregátom hneď dva exempláre boleňa dravého o dĺžke okolo 50 až 55 cm. Nad vodnou nádržou Ružín obhospodarujú kaprové revíry Hornád č. 3 a Hornád č. 4 rybárske organizácie Krompachy a Spišská Nová Ves. V rokoch 2007 a 2008 Krompašania vysadili do svojho úseku toku Hornád 4 tisíc a o rok ďaľších 3 tisíc kusov jednoročnej násady boleňa dravého. Zatiaľ čo na tomto revíri lovia od vtedy maximálne dva kusy boleňa, do roku 2008 sa aj na VN Ružín lovili takisto nula až dva kusy boleňa. Ale v roku 2009, kedy sa ulovilo na Ružíne 25 ks tohto kaprovitého dravca jeho úlovky začali rásť až na počet 219 ks ulovených v roku 2015. Pleskáča však nikto nevysadzoval ani v povodí Ružínskej nádrže. Mohol sa sem dostať náhodne pri vysadzovaní kapra a našiel tu veľmi dobré podmienky pre život, pričom jeho úlovky z pôvodných niekoľko desiatok kusov dosahujú úlovky v tisíckach kusov, keď v roku 2011 sa ho tu ulovilo už 2618 kusov.
Prieskumy na nádržiach Rady SRZ Žilina v Prešovskom a Košickom kraji budú napriek týmto možno málo uspokojivým výsledkom ďalej pokračovať a na rad príde Domaša či Palcmanská Maša.VN Ružín - obľúbená lokalita miestnych rybárov
VN Ružín – obľúbená lokalita miestnych rybárov

Výskyt boleňa dravého potvrdzuje, že sa mu na VN Ružín dobre darí

Výskyt boleňa dravého potvrdzuje, že sa mu na VN Ružín dobre darí