Odlov vzoriek rýb na Zemplínskej šírave

Elektrickým agregátom, ale aj lovom na udicu boli pre Štátnu veterinársku a potravinovú správu v Michalovciach odlovené v druhej polovici mesiaca apríl vzorky rýb z prívodného a odpadového kanála vodnej nádrže Zemplínska šírava.

Mali sa odloviť  po tri vzorky  rýb trojročných a starších rýb, najmä dravcov o minimálnej hmotnosti vzorky 1500 gramov z každej lokality.  Odlov rýb z prívodného kanála potvrdil neres niektorých kaprovitých druhov napríklad podustiev severných. Zistili sa okrem nich jalce hlavaté, mreny severné, zubáče veľkoúste, beličky, lopatky dúhové, ostrieže, hrúzy, nosále sťahovavé, plotice ale nakoniec sa pre veterinárov odobral boleň dravý, šťuka severná a sedem kusov pleskáča vysokého.

Na odpadovom kanáli z nádrže  sa lovili prevažne zubáče a iba 2 kusy boleňa dravého a to odlovom na udicu.  Aj vzorky týchto dvoch druhov rýb boli zabalené a s informáciou o druhu, veku a hmotnosti rýb boli doručené na veterinárnu správu. Zostáva odloviť ešte jedna vzorka, lebo šťuku, alebo sumca sa nepodarilo odloviť.

Akciu zabezpečovala Rada SRZ Žilina v spolupráci s MsO SRZ Michalovce, ktorá odpadový kanál obhospodaruje.