Odporúčanie pre ZO Slovenského rybárskeho zväzu

Na základe rokovaní so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky informujeme ZO SRZ o novom ochorení Carp edema virus, koi sleepy disease (CEV/KSD), ktorá má negatívny dopad predovšetkým kaprovitých rýb. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva nasledovné odporúčania.