Olovo v rybárskych potrebách – diskusia o plánovanom zákaze olova

Vážení členovia SRZ,

zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu sa minulý týždeň zúčastnili videokonferencie „za okrúhlym stolom“ k téme Olovo v rybárskych potrebách, organizovanej ECHA (Európska chemická agentúra je agentúra Európskej únie, ktorá sídli v Helsinkách a riadi registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok). Okrem zástupcov SRZ sa na videokonferencii zúčastnili aj zástupcovia Českého rybárskeho svazu. Oba zväzy majú k zákazu používaniu olova v rybolove odmietavý postoj.
ECHA sa od roku 2019 intenzívne zaoberá zákazom olova v rybárskych potrebách (nástrahy, siete..), ako aj v strelive. Proces je už v pokročilej fáze, pripravuje sa legislatíva. Alternatívy olova v rybárstve existujú, sú však oveľa nákladnejšie a ich vplyv na životné prostredie nie je dostatočne preverený.
Proti sa postavili aj zástupcovia Slovenskej poľovníckej komory, Slovenskej asociácie dynamickej streľby, Slovenského streleckého zväzu, Asociácie presnej streľby Slovenska, Slovenskej asociácie westernovej streľby, ako aj Slovenský zväz vojakov v zálohe.
Nakoľko sa jedná o celoeurópsku legislatívu, ktorá ma dopad na všetky členské štáty EÚ, SRZ sa spojil, ako vyššie uvedené, s partnerskými zväzmi z Českej republiky a Moravy, a spoločne bol vypracovaný a zaslaný otvorený list všetkým poslancom Českej a Slovenskej republiky, ktorí nás zastupujú v Európskom parlamente.
Vzhľadom k tomu, že Slovenský rybársky zväz nemôže túto legislatívu priamo ovplyvniť, nakoľko o nej rozhodujú výlučne poslanci Európskeho parlamentu za všetky členské krajiny, snažíme sa túto problematiku riešiť prostredníctvom poslancov SR v EP. Rada SRZ menovala JUDr. Timára za osobu poverenú riešením uvedenej problematiky za Slovenský rybársky zväz. V prípade, že máte záujem pomôcť, resp. máte možnosť skontaktovania zástupcov SRZ priamo s niektorým z poslancom SR v Európskom parlamente, kontaktujte prosím sekretariát tajomníka SRZ.
O ďalšom konaní v tejto veci Vás budeme priebežne informovať.

Kancelária tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Žilina, 23.11.2020

Prílohy:

ECHA návrh Európskej únii

LIGA LIBE spoločné vyhlásenie

Spojené vyhlásenie a výzva

Porovnanie olova a jeho náhrad v strelive a rýbarskych záťažiach