Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov

Opatrenie nájdete v prílohe tohoto oznamu.

Prílohy:

Opatrenie ministerstva