Oslavy 90. výročia SRZ

90. výročie založenia SRZ, určite jeden z významných dní, bol dôvod na zamyslenie i oslavu. Osobne som tento sviatok rybárov prijal s pokorou a úctou. Pokorou a úctou k tým všetkým funkcionárom v základných organizáciách až po členov Rady SRZ, KK SRZ, ktorí sa podieľali na vytvorení a formovaní najväčšieho dobrovoľného združenia občanov SR.
Samotné oslavy konané v sídle SRZ, meste Žilina sa konali za účasti zástupcov všetkých MsO a MO SRZ, čestných členov SRZ, prezidenta Európskeho rybárskeho združenia, zástupcov partnerských organizácií, rybárskych zväzov zo zahraničia a zástupcov orgánov štátnej a verejnej správy. Nechýbali významné osobnosti ako olympijskí víťazi a zároveň členovia SRZ, vodáci Škantárovci, Miroslav Mečír, úspešný motocyklový pretekár Miloš Jakeš a v neposlednom rade úspešní reprezentanti SRZ – majstri sveta v love rýb na plávanú a prívlač.

Osobne vysoko hodnotím skutočnosť, že všetci zúčastnení prispeli k tomu, že to bolo priateľské stretnutie na základe súdržnosti. Nemalou mierou prispelo k tomu prostredie i program, ktorý zabezpečila agentúra p. Jána Nemca, perfektné moderovanie členom činohry SND: Ivanom Vojtekom-Tulim a spevákom Petrom Cmoríkom, ktorý predstavil a zaspieval hymnu rybárov – „Pod vodou, vodou…“.

Po ukončení programu osláv, mi zúčastnení hostia ale i členovia SRZ gratulovali k perfektnej príprave a dôstojnému priebehu osláv. Táto gratulácia a pochvala však celkom iste patrí hlavne pracovníkom sekretariátu, ktorí oslavy zabezpečovali na čele s tajomníkom Ing. Ľubošom Javorom.
Želám si, aby duch priateľstva a spolupatričnosti nás sprevádzal i v poslednom desaťročí storočnice SRZ, ktoré si pripomenieme v roku 2026, a preto: Petrov zdar vážení priatelia cechu rybárskeho.

Prezident SRZ

 RSDr. Rudolf Boroš


img_4781_1

img_4922_1

img_4758_1