Osobný list ministra ŽP SR p. Budaja tajomníkovi SRZ

Vážení členovia SRZ,

dovoľujeme si Vám v prílohe predložiť odpoveď na našu žiadosť o riešenie problematiky s kormoránom veľkým, ktorá je osobnou reakciou ministra ŽP SR, pána Jána Budaja.

 

 

S pozdravom,

Mária Sprušanská
Kancelária tajomníka SRZ

Prílohy:

Osobný list ministra ŽP