Otvárame krúžok Malí rybári Žilina

O tom, že rybárstvo nie je určené len pre tých starších, sa rozhodla presvedčiť nádejných rybárikov aj Mestská organizácia SRZ Žilina, ktorá v spolupráci s Centrom voľného času Žilina (CVČ) a za pomoci p. Jašša (zástupcu Rady SRZ) prezentovala svoje aktivity na akciách Rozlúčka s letom v Žiline (26. júla 2019) a Erbových slávnostiach v Brodne (17. augusta 2019). Štvorčlenný organizačný tím mal jasnú víziu ako prilákať čo najviac zvedavcov. Približne 200 detí vo veku od 4 do 15 rokov sa zapojilo do súťaží, kde si trpezlivo museli uloviť svoju rybku alebo potrápiť hlavičku pri rozpoznávaní jednotlivých druhov rýb.

Veľký záujem detí a podpora rodičov pri riešení úloh ich ratolestí nás presvedčil, že sa majstri rybári nemusia obávať o svojich nasledovníkov. Rybárska atmosféra deti vtiahla aj do spoznávania rybárskeho náradia a rôznych návnad, ktoré si svojim sfarbením a tvarom získali svoju pozornosť. Žiadny zo šikovníkov neostal opomenutý a za svoje úsilie získal drobnú odmenu.

Pozitívna odozva na obe podujatia a ďalšie realizované akcie na seba nenechala dlho čakať a podpísala sa pod zvýšený záujem detí prihlásiť sa do pripravovaného rybárskeho krúžku, ktorý sa bude otvárať v septembri. Všetky tieto aktivity smerujú k ukážke krásy športového rybárstva i samotnej prírody aj tým najmenším.


Partneri