Overenie výskytu lipňa na rieke Hnilec

V minulosti slúžila riečka Hnilec, pstruhový chovný revír Hnilec č. 5 pretekajúca obcou Stratená, ako základňa pre generačné lipne tymianové až do obdobia, kedy „zlatá“ éra tohto druhu ryby, ktorý sa z vody bral, ale naspäť sa nevracal na dlhé roky skončila.

Situácia na tomto revíri sa postupne začala zlepšovať najmä v náraste početnosti pstruha potočného, ktorý sa začal nepravidelne zarybňovať.
Okrem násady pstruha potočného sa vysadil lipeň tymianový. Najprv v roku 2016 sa jednalo o menšiu násadu lipňa a v júni tohto roku okrem 5 až 6 cm rýchleného plôdika pstruha potočného bola vysadená násada lipňa vo vekovej kategórii 1+ o veľkosti 14 až 17 cm. Ryby dodalo výrobné stredisko Rady SRZ vo Svite a na jeho optimálnom rozmiestnení sa pričinili hospodári na VN Palcmanská Maša Jozef Fabián a v tomto roku Emil Pacek.

Overenie prežitia lipňa na konci augusta 2017, teda približne po vyše dvoch mesiacoch, potvrdilo, že sa lipeň drží na toku v kľudných alebo na mierne perejnatých úsekoch, kde intenzívnejšie svieti slnko. Zistilo sa niekoľko desiatok kusov lipňa o veľkosti aj okolo 18 až 19 centimetrov.

Viac informácií sa dozviete v najbližších číslach časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.