Oznam – 4. fáza uvoľňovania opatrení

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

 

dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí. Rozhodnutie Vám zasielame v prílohe.

V tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza „Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.“

V rozhodnutí nie je zadefinovaný pojem „podujatia súťažnej športovej povahy“, preto sme sa s písomnou žiadosťou o upresnenie tohto pojmu obrátili na Úrad verejného zdravotníctva.

Do doručenia odpovede z ÚVZ SR, či sa zákaz vzťahuje na všetky rybárske preteky, by sme Vám z opatrnosti neodporúčali usporadúvať rybárske preteky. Po doručení odpovede Vás budeme bezodkladne informovať.

 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Kancelária  tajomníka SRZ
Na stiahnutie:
19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

Zverejnil
Top