OZNAM – tlačivá k zarybňovacím plánom

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v zmysle bodu Z8 – VESTNÍKA č. 1/2020 dopĺňame v prílohe oznamu tlačivá  potrebné k vytvoreniu zarybňovacích plánov, výkazu o úlovkoch a zarybneniu. Je potrebné vytvoriť zarybňovací plán aj na revíry CHAP, CHRO a CHOVNÉ, ktoré je potrebné zarybniť aspoň raz za 3 roky.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho príslušného ichtyológa. Kontakty na príslušných ichtyológov:

Marek Horčička horcicka@ssrzrada.sk +421 41 507 36 15 421 948 760 735
dačasne poverený ichtyológ – Bratislavská oblasť
Ing. Dušan Hajňuk hajnuk@ssrzrada.sk +421 41 507 36 26 +421 918 711 523
ichtyológ – Západoslovenská oblasť
Richard Štencl stencl@ssrzrada.sk +421 918 903 641
ichtyológ – Stredoslovenská oblasť
Ing. Stanislav Géci geci.ichtyo@netkosice.sk +421 55 622 55 36 +421 918 711 527
ichtyológ – Východoslovenská oblasť

 

Zároveň Vás prosíme, aby ste prihlášky na Školenie rybárskeho hospodára zaslali do 15.2.2020 na e-mailovú adresu horcicka@ssrzrada.sk , prípadne gavenda@ssrzrada.sk .

Po naplnení minimálneho počtu aspoň  25  uchádzačov  sa kurz uskutoční a účastníkov telefonicky  alebo poštou informujeme o dátume školenia.

Prílohy: