Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku a zosúladení s miestnymi rybárskymi poriadku organizačných zložiek SRZ.

Zmeny, opravy a doplnenia sú uvedené Boldom s podčiarknutím, a to nasledovne:

Na nasledovných rybárskych revíroch MO SRZ Dolný Kubín sa mení lovná miera pstruha dúhového na 27 cm.

 •  3-2620-1-1 OR Istebné (str. 96),
 • 3-2710-6-1 Orava č. 1a (str. 54),
 • 3-0400-4-1 Bystrička (str. 120),
 • 3-1300-4-1 Istebnianka (str. 123),
 • 3-1360-4-1  Jasenovský potok (str. 123),
 • 3-1910-4-1 Lehotský potok (str. 125),
 • 3-3080-4-1 Pucov potok (str. 125),
 • 3-6130-4-1 Zázrivka (str. 136),
 • 3-6190-4-1 Žaškovský potok (str. 136).

Na str. 35 sa mení lovná miera:

3-1850-1-1 Kysuca č. 3                          MO SRZ Čadca                        lovný

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka. Lovná miera: pstruh potočný 30 cm.

 

Na str. 41 sa mení popis revíru:

3-5600-1-1 VN Prejta – dolná                            MsO SRZ Dubnica nad Váhom

Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Prejta. V časti nádrže od hrádze Nosického kanála a v lokalite „pri vagóne“ je CHRO – zimovisko rýb vyznačené tabuľami. Zákaz lovu rýb od 31.10. do 15. 3. . Zákaz vjazdu dvojstopovým vozidlom na pozemky Poľnohospodárskeho družstva Dubnica n/Váhom. Zákaz lovu rýb z mosta!

Do Spoločného rybárskeho poriadku  pre držiteľov Zvláštnych povolení sa dopĺňajú nasledovné rybárske revíry:

 

1-0010-1-1 Bobrie jazero                MO SRZ Gajary                         kaprový              

Vodná plocha dvoch jazier – Horné Bobrie jazero (2 ha) v obci Gajary a Dolné Bobrie jazero (2,5ha) v obci Gajary. 


3-0560-6-4          Čierny Hron č. 1               MO SRZ Podbrezová                     CHAP                    lipňový (H)

Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.


3-1110-6-4        Hron č. 9a                         MsO SRZ Banská Bystrica            CHAP                    lipňový (H)        

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici – Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.


3-1121-6-4        Hron č.10b                   MO SRZ Podbrezová               CHAP               lipňový (H)                        

Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.


3-1130-6-4        Hron č.11a                   MO SRZ Brezno                      CHAP               lipňový (H)

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná.


3-2260-4-1 Milošovský potok              MO SRZ Čadca                                               lososový – P

Milošovský potok od ústia do rieky Čierňanka v miestnej časti Čadca – Podzávoz po pramene a priehradné teleso Milošovského rybníka.


3-2290-4-1 Mokráň                              MO SRZ Nová Baňa                                        lososový – P

Mokráň od ústia do Hrona pri obci Rudno nad Hronom po pramene.


3-2320-4-1 Moštenický potok č.1        MsO SRZ Banská Bystrica                                         lososový – P

Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica.


DOPLNENÝ NOVÝ RYBÁRSKY REVÍR SRZ

4-4270-1-1 VN Brzotín                                  MO SRZ Rožňava                             lovný                    kaprový

Vodná plocha nádrže (1,5 ha) pri obci Brzotín.

Na str. 100 upravujeme informáciu o rybárskom revíri:

 3-4880-1-1 Veterník – Kremnica – uvedený revír nie je revírom SRZ!

Zmeny v rybárskych revíroch na str. od 59 -113:

2-1550-1-1 OR Dolnostredské (17 ha)               MsO SRZ Sereď           kaprový

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Dolná Streda. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm.

 

2-1820-1-1 OR Nedanovce                      MsO SRZ Partizánske                     kaprový – LOVNÝ

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitry pri obci Nedanovce.

 

2-5590-1-1 Zelená Voda                           MO SRZ Nové Mesto n. Váhom            kaprový

Vodná plocha štrkovísk pri obciach Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice. Lovná miera: amur 70 cm

 

3-4100-1-1 Štrkovisko Dubnička                   MsO SRZ Dubnica nad Váhom                      kaprový
Vodná plocha štrkoviska (35 ha) pri meste Dubnica nad Váhom. V časti nádrže od „Capovej záhrady“ po lesík je CHRO – zimovisko rýb vyznačené tabuľami, na ktorých je vyznačená doba v ktorom platí zákaz lovu rýb.
UPOZORNENIE: V systéme NATURA 2000 bolo štrkovisko zaradené do Chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko. Z tohto dôvodu vstup a lov rýb z ostrovov je zakázaný ako aj zákaz lovu rýb na celom štrkovisku od 15. marca do 31. mája. Zavážanie a zanášanie návnady a nástrahy sa povoľuje od 1. augusta do 31. decembra.

Na str. 114-149 sa opravuje popis nasledovných rybárskych revírov:

 

3-0350-4-1 Bystrica                    MsO SRZ Banská Bystrica                             lososový – P

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.

 

3-4380-4-1  Tovarský potok           MsO SRZ Dubnica nad Váhom                   pstruhový
Tovarský potok od ústia do Kalná-OR Dúlov po pramene vrátane prítokov okrem Dúbravského a Strošovského potoka. Dúbravský a Strošovský potok sú chovné!

Na str. 150 – 154 sa vypúšťajú z revírov CHAP nasledovné rybárske revíry:

 • 2-1820-1-1 OR Nedanovce          kaprový               MO SRZ Partizánske
 • 2-4671-1-1 VN Drženice               kaprový               MsO SRZ Levice
 • 3-3750-4-1 Slatina č. 2                   pstruhový           MsO SRZ Zvolen

Uvedené revíry sú lovné!

Vodné nádrže, ktoré sú v roku 2019 vypustené

 • revír č. 2-5110-1-1  VN Osuské (MsO SRZ Senica)
 • revír č. 2-4540-1-1  VN Brestovec (MsO SRZ Senica)
 • revír č. 2-4560-1-1  VN Brezová (MsO SRZ Senica)
 • revír č. 2-5200-1-1  VN Radošovce I.  (MsO SRZ Senica)

Na str. 25 sa opravuje popis nasledovných rybárskych revírov:

2-4410-1-1 Váh č.6

Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava a od krajinského mosta v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede.         Úsek od dolnej hrany Krajinského mosta v Piešťanoch po sútok s Biskupickým kanálom predstavuje časť revíru       s režimom bez privlastnenia si úlovku (CHAP). V úseku pod haťou VN Sĺňava (vyznačenom tabuľami) je CHRO –  platí celoročný zákaz rybolovu. Lovná miera: kapor 45 cm, amur 70 cm, lieň 50 cm, zubáč veľkoústy 60 cm, jeseter malý 60 cm, pleskáč vysoký 50 cm, jalec hlavatý 50 cm.