Plán práce Kontrolnej komisie SRZ

V tejto sekcii si môžete prezrieť plán práce Kontrolnej Komisie Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá bola zvolená na riadnom XII. Sneme SRZ dňa 25.11.2018 v hoteli Holiday Inn v Žiline na funkčné obdobie 2019 – 2022.


 Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2019


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2018


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2017


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2016


Plán práce Kontrolnej komisie SRZ – 2015