Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Obdržali sme nasledovnú informáciu od VVB, š.p.:

oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI)

Základné parametre záplavy:
termín začatia: 26.3.2023
dĺžka trvania: 34 dní (do 28.4.2023)
kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

Viac info je v priloženom dokumente.

 

Prílohy:

Simulovaná záplava