Plánovaná rekonštrukcia diaľničného mosta R1-018 Váhovce na VN Kráľová

V období od 15. mája 2024 do 24. decembra 2024 bude na VN Kráľová prebiehať plánovaná rekonštrukcia diaľničného mosta ev. č. R1-018 Váhovce – pravý most. Projekt realizujú spoločnosti EUROVIA CZ, a.s. a SMS, a.s., ktoré požiadali o povolenie na vybudovanie dočasnej prístupovej komunikácie vedľa mosta od piliera P16 po pilier P10.

Prístupová cesta je nevyhnutná pre realizáciu sanácií mostného objektu a vybudovanie dočasného lešenia. Umožní tiež dovoz a odvoz stavebných materiálov potrebných na rekonštrukciu. Komunikácia bude vytvorená nasypaním lomového kameňa pozdĺž mosta, z brehu od opory OP17 smerom na Nitru, v katastrálnom území Šoporňa. Po ukončení stavebných prác zostane dočasná komunikácia zachovaná, čo zlepší prístup k vode pre návštevníkov a rybárov, zatiaľ čo terén dna pod mostom bude uvedený do pôvodného stavu.

Počas rekonštrukcie bude dochádzať ku kolísaniu vodnej hladiny VN Kráľová, ale aj hornej časti Váhu, pričom hladina klesne aj na minimálnu prevádzkovú úroveň 122,50 m n. m. Táto regulácia je nevyhnutná na vybudovanie prístupovej komunikácie, montáž, demontáž a prevádzku lešenia, ako aj na sanáciu mosta, montáž odvodnenia a spádovej betónovej dosky. Regulácia hladiny bude prebiehať v troch etapách, pričom každá etapa potrvá maximálne tri dni. Intervaly medzi jednotlivými etapami budú 14 až 20 dní.

Mgr. Filip Miklánek
Ichtyológ, Slovenský rybársky zväz