Plánované obmedzenie lovu má opodstatnenie

Dňa 13. septembra 2016 bolo do VN Palcmanská Maša naposledy v tomto roku nasadených 814 kg dvojročného pstruha dúhového. Deň na to prebehol ichtyologický prieskum nádrže. Najprv na požiadanie hospodára nádrže boli preverené niektoré fyzikálno-chemické ukazovatele vody, kvôli výskytu vodného kvetu. Merací prístroj v metrovej hĺbke ďalej od pobrežia nameral vyše 10 mg rozpusteného kyslíka na jeden liter vody, pH vody bolo 6,02 a jej teplota dosahovala tesne nad 18 oC. Rybárom vysadené pstruhy deň po vysadení jednoducho nebrali.

Predpokladali sme, že budeme s elektrickým agregátom úspešnejší, čo sa aj potvrdilo, ale až vo vyšších úsekoch nádrže. Okrem jalca hlavatého, ostrieža zelenkavého, sme ulovili hlaváča pásoplutvého, pstruha dúhového a potešil najmä pstruh potočný – tohtoročný plôdik ako aj pstruhy dvojročné, trojročné a staršie v slušných počtoch. Akiste medzi nimi mohli byť jedince  migrujúce za neresom, ktorý čochvíľa nastane, ale nižšie vekové kategórie pstruha tu mali stabilné stanovištia. Početnosť plôdika bola nádejná pre budúce obdobia. Napríklad veľa rybiek sa ukrývalo pod trávou prevísajúcou z brehu do vody. Na nádrži bežnú ploticu červenookú sme neulovili, ale na naše veľké prekvapenie na dvoch lokalitách sme potvrdili lopatku dúhovú. 

Rozhodnutie chrániť horný úsek nádrže pravdepodobne od prvého železničného mostu po cestný most Dobšiná – Stratená sa vzhľadom k zisteným výsledkom prieskumu javí ako to najlepšie riešenie pre dlhodobú ochranu rýb. Výhľadovo sa preto tento úsek plánuje od 1. septembra 2017 do 15. apríla vyhlásiť za neresisko rýb so všeobecným zákazom lovu rýb na tomto úseku.

Pôjde o dlhodobé riešenie v prospech ochrany najmä pstruha potočného.


p1200094