Po rýchlenom zubáčovi rýchlený kapor

V jednom dni, dňa 16.6.2017 bolo zo strediska SRZ Košarovce vysadených do VN Domaša a Zemplínska šírava po 150 000 ks rýchleného kapra rybničného o priemernej dĺžke tela 2,5 cm.

Na snímkach priemerovanie počtu rýb, nakladanie rýb a vysadený kaprík v novom domove v huštine porastu na Domaši.