Poďakovanie prof. MUDr. Krčmérymu

Vážení členovia SRZ,
tajomník Slovenského rybárskeho zväzu, Ing. Ján Kohút, si dovolil poďakovať v mene členov SRZ, ako aj v mene svojom, profesorovi MUDr. Vladimírovi Krčmérymu DrSc., lekárovi, vedcovi, infektológovi a dnes už bývalému členovi krízového štábu SR za jeho ľudský prístup a informovanie občanov SR v čase šírenia koronavírusu Covid-19. Za jeho prácu v prospech nás všetkých venoval pánovi profesorovi Zvláštne povolenie na rybolov so symbolickým číslom 001 zo svojho osobného reprezentačného fondu.
Pán profesor Krčméry bol ocenením jeho práce Slovenským rybárskym zväzom milo prekvapený, veľmi si ho váži a v osobnom poďakovaní, zaslanom tajomníkovi SRZ, okrem iného spomenul: „s hrdosťou spomínam, že moje prvé publikácie s najväčším počtom citácií vyšli v r 1983 v SRN v Zentrallblatt fur Umwelthygiene o mikrobiologickej čistote povrchových vôd v rybárskom revíri na Zel sudn v Bratislave, majú 37 rokov, ale tie ma pripútali k hygiene povrchových vôd, od čoho sa neskôr odvinula mikrobiológia človeka.“
Kancelária tajomníka SRZ Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Na stiahnutie: Poďakovanie prof. MUDr. Krčmérymu