Podporte nás 2% dane za rok 2017

Vážení členovia SRZ a prispievatelia 2% zaplatenej dane,

dňa 15. novembra 2017 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu.

Dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu podporu prostredníctvom poukázania 2 % dane za rok 2017 Slovensnkému rybárskemu zväzu.

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť na nižšie uvedených prílohách:

Ďakujeme za Vašu podporu!