Ponuka – týždenný stolový kalendár SRZ 2023

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dovoľujeme si Vám ponúknuť týždenný stolový rybársky kalendár SRZ pre rok 2023.
Ukážka kalendára sa nachádza v prílohe.

Cena kalendára – 2,00 Eur.

V prípade záujmu zasielajte svoje objednávky pani Galbavej elektronicky na: galbava@srzrada.sk (tel. č. +421 948 231 967)

Prílohy:

Ukážka kalendára