Posledná rozlúčka s Ondrejom Budajom

So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 8. apríla 2018 nás navždy opustil gestor Slovenského rybárstva p. Ondrej Budaj.

Posledná rozlúčka bude dňa 11. apríla 2018 o 12:00 hod. v Dome smútku na Novom cintoríne v Žiline.

[embeddoc url=“https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2018/04/Parte-p.-Budaj.pdf“ download=“all“ text=“Stiahnúť“]